خدمات استخر

جهت ثبت نام استخردر ایام سال با تخفیف(۲۵% تا ۵۰%)

یک قطعه عکس (حداکثر ۴*۳) با پشت نویسی

۱٫نام و نام خانوادگی    ۲٫کد ملی

استخر سفیر

استخر سفیر ۵۰%

استخر نصر

استخر نصر ۵۰%

استخر ولی عصر

استخر ولی عصر ۳۰%

استخر ایثار

استخر ایثار ۲۵%

استخر ابوذر

استخر ابوذر ۲۵%