خدمات بیمه ای

جهت مشاوره و ثبت نام امور بیمه ای سه شنبه ها ساعت (۹ الی ۱۳) هر هفته در محل اتحادیه حضور به هم رسانید.

 • خدمات درمانی

  مدارک لازم جهت ثبت بیمه سلامت:

  ۱-کپی شناسنامه

  ۲-کپی کارت ملی

  ۳-یک قطعه عکس ۳*۴

 • بیمه تکمیلی

  جهت دریافت بیمه تکمیلی حتماً باید بیمه پایه باشید.(بیمه سلامت یا تامین اجتماعی)

 • بیمه عمر وبازنشستگی

  جهت مشاوره رایگان و توضیحات کامل به صورت حضوری در محل اتحادیه(سه شنبه ها) حضور به هم رسانید.