تشکیل پایگاه بسیج اتحادیه تلفن ثابت وهمراه اصفهان(پایگاه شهید مهدی زین الدین )

مدارک لازم جهت عضویت در بسیج اتحادیه:

۱.تصویر صفحه اول شناسنامه

۲.تصویر کارت ملی

۳.یک قطعه عکس

در صورت دارا داشتن کارت بسیج اصل وکپی کارت بسیج الزامی است.

عضویت در پایگاه بسیج اتحادیه هم شامل اعضاء پروانه کسب دار و هم اعضاء عادی میشود.

تفاهم نامه همکاری اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان با خانه کارگر

همکاری اتحادیه تلفن ثابت وهمراه اصفهان با خانه کارگر  برای تمام اعضاء عضو اتحادیه 

مدارک لازم جهت درخواست عضویت خانه کارگر:

۱.تکمیل فرم عضویت (فرم عضویت خانه کارگر در اتحادیه تکمیل میگردد)

۲.یک قطعه عکس ۳*۴

۳.دفترچه بیمه (در صورت بیمه بودن الزامی است)

۴.کارت ملی

۵.گواهی اشتغال به کار که توسط اتحادیه تایید میشود.

۶.پرداخت مبلغ ۱۲٫۰۰۰ تومان برای یکسال عضویت